Back
anthony

Anthony

CEO at Thimpress

“Các chuyên gia tại VDG đều là những người có kinh nghiệm và thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Họ chia sẻ rất cụ thể và dễ hiểu, giúp tôi có được cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán.”